Vikarhåndbogen

Som vikar hos Job InWest Vikar er nogle praktiske informationer som du har behov for at vide. Derfor har vi herunder beskrevet nogle punkter, der skal hjælpe dig godt på vej:
Sygemelding:
Sygemelding skal ALTID foregå telefonisk. Sygemeldingen skal hurtigst muligt (og senest 1 time før arbejdstid) meddeles til arbejdsstedet og din kontaktperson hos Job InWest Vikar.
I forbindelse med sygdom udbetales der dagpenge i overensstemmelse med gældende lov om sygedagpenge. Rettidig anmeldelse er en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge af Job InWest Vikar. Hvis sygdommen anmeldes for sent, bortfalder retten til sygedagpenge til og med anmeldelsesdagen.
Løn:
Vi laver løn mandage i lige uger, og timesedler skal derfor være os i hænde senest mandage i lige uger kl. 08.00. Husk rettidig indsendelse af timesedler - ellers ingen løn - først 14 dage senere.
Hvis du sender dem til os via mail, så skal de sendes på mailadressen: vikar@jobinwest.dk
Husk timesedlerne skal være udfyldt tydeligt og underskrevet af både dig og virksomheden.
Lønudbetalingen er fredage i ulige uger. Sammen med din lønseddel vil du modtage flere timesedler.
Timesedler:
Sammen med din lønseddel vil du modtage flere timesedler, men kommer du til at mangle timesedler kan du bruge denne timeseddel som reserve - Hent timeseddel
Lønforhold:
Ifølge dansk lovgivning, skal en vikar følge den overenskomst som er gældende på den virksomhed, hvor vikaren arbejder. Herunder også Lokalaftaler. Disse regler følger vi selvfølgelig altid. Derfor vil din løn variere fra virksomhed til virksomhed.
SH-betaling:
Du optjener søgne-/helligdage, der dækker søgne-/helligdage og den 6. ferieuge. Din SH-opsparing udbetales halvårligt eller ved fratrædelse.
G-dage:
Anmodning om g-dage skal være Job InWest Vikar i hænde senest 14 dage efter den/de pågældende g-dag(e). Anmodningen kan ske pr. e-mail til vikar@jobinwest.dk eller skriftligt med posten med specifikation af de pågældende datoer, og om det er halve eller hele dage.
Pension:
Der indbetales pension efter de til enhver tid gældende regler. Pensionen indbetales udelukkende til Pension Danmark. Du kan til enhver tid flytte dine pensionsmidler til et andet selskab, efter endt samarbejde med Job InWest Vikar.
Feriepenge:
Der indbetales feriepenge, svarende til 12,5% af din løn. Feriepengene indbetales til Feriekonto.
Henvendelser herom bedes rettes til Feriekonto, tlf. 70 11 49 10
Tilknytningskontrakt:
Som vikar ved Job InWest Vikar ApS, så er det nødvendigt at der er udfyldt en tilknytningskontrakt. Du kan udfylde tilknytningskontrakten her.

 

VORES ADRESSE   INFORMATION  FØLG OS PÅ DE SOCIALEMEDIER

Job InWest Vikar
Rødegårdsvej 203, 1.sal
5230 Odense M
CVR-nr: 34888426
TLF: 22 15 71 56

 

- Kontakt en konsulent
- E-mail: vikar@jobinwest.dk
- Hvem er Job InWest Vikar
- Til virksomheden
- Til Jobsøgeren
- Ledige job / stillinger
- Vikarhåndbogen

Facebook like

 

 

                          Vi er medlem af Dansk Erhverv 

Webdesign created by Webcover.dk